Giới thiệu chùm sách về Cách mạng tháng Tám năm 1945

Cách mạng tháng Tám thành công là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lê nin được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, là thắng lợi của Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. Cách mạng tháng Tám đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Nhân Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2016), Thư viện tỉnh Lào Cai trân trọng giới thiệu chùm 3 tác phẩm viết về Cách mạng tháng Tám với thông điệp “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bắng, văn minh!”

 

01. Năm 1945- những sự kiện lịch sử trọng đại / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 223 tr. ; 21 cm

Với 220 trang, nội dung sách được chia làm 2 phần:

Phần thứ nhất: Những sự kiện lịch sử trọng đại tiến tới Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tam năm 1945

Phần thứ hai: Những sự kiện lịch sử trọng đại trong Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nội dung sách được khái quát khá đầy đủ theo trình tự thời gian những sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra theo các giai đoạn. Giúp bạn đọc dễ dàng tìm hiểu về cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này.

 

02. Cách mạng Tháng Tám - Cuộc đổi đời của dân tộc. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 331 tr. ; 21 cm

Cách mạng tháng Tám- Cuộc đổi đời của dân tộc được chia làm ba phần:

Phần I: Một số văn kiện chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước (8-1945)

Phần II: Những trang hồi ức của một số tác giả là những cán bộ cách mạng lão thành đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia hoặc chứng kiến cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra ở Thủ đô Hà Nội, Sài Gòn và các vùng miền của Tổ quốc

Phần III: Một số bài viết, công trình nghiên cứu về Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Cách mạng tháng Tám- Cuộc đổi đời của dân tộc giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và hiểu thêm về sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đoán định đúng tình hình và nắm bắt thời cơ, đưa ra những quyết định chính xác về tổ chức, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giành thắng lợi quyết định bằng tinh thần tự lực, tự cường của chính nhân dân Việt Nam.

 

03. Hà Nội - Huế - Sài Gòn tháng 8-1945 / Minh Tranh, Quốc Quang, Nguyễn Văn Trấn. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 168 tr. ; 19 cm

Hà Nội - Huế - Sài Gòn tháng 8 năm 1945 với nội dung ghi lại những ngày oanh liệt trong Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở ba trung tâm lớn nhất của đất nước ta.

Với bố cục, lối trình bày không giống nhau của 3 tác giả nhưng đây thực sự được coi là những tư liệu chân thực nhất giúp chúng ta ôn lại truyền thống anh hùng của dân tộc, giúp ta sống lại những ngày sôi động của Cách mạng tháng Tám.

Trân trọng giới thiệu!

Đ.A

Chuyên mục phụ

Tra cứu tài liệu online

Sách mới

Video nổi bật trong tuần

Đang online

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
635129
THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013