Giới thiệu sách: Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Một tấm gương bất diệt

 Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Dân tộc. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Những văn kiện của Hội nghị Trung ương mà đồng chí chuẩn bị đã nêu những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác xây dựng Đảng… Đồng chí Trần Phú còn là người cộng sản mẫu mực, kiên cường, bất khuất, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân.

 Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về con đường hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú, Thư viện tỉnh Lào Cai xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Một tấm gương bất diệt do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2014.

 Cuốn sách gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu; các bài viết của một số địa phương, cơ sở nơi đồng chí Trần Phú sinh ra, lớn lên và hoạt động cách mạng; các bài viết của những người thân ở quê hương và gia đình. Cuốn sách còn trích đăng một số tác phẩm chủ yếu của đồng chí Trần Phú và những tư liệu có liên quan đến cuộc đời hoạt động của đồng chí.

 Bằng nhiều thể loại khác nhau, với phương pháp phân tích khoa học, khách quan, tôn trọng lịch sử, các sự kiện được diễn giải trên cơ sở những nhận định, đánh giá của Trung ương Đảng, cuốn sách đã làm sống lại một giai đoạn cách mạng đặc biệt quan trọng của nước ta, của Đảng ta gắn với những điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Đông Dương, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; giúp ta hiểu thêm thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng, những cống hiện của đồng chí Trần Phú, những di sản tinh thần mà đồng chí để lại cho Đảng và cho cách mạng nước ta.

 Trân trọng giới thiệu cùng độc giả!

 

Đ.A

Chuyên mục phụ

Tra cứu

Sự kiện sắp tới

Sách mới

Video nổi bật trong tuần

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Số 01 Đường Lê Quý Đôn - Phường Kim Tân - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@yahoo.com.vn
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013